Få en bättre hälsa och ett sundare inomhusklimat med en luftrenare

Med tanke på hur mycket tid vi i Sverige vistas inomhus är det viktigt att inomhusmiljön är kvalitativ. En sund luft fri från skadliga partiklar och dålig lukt är grunden till ett hälsosamt inomhusklimat som håller oss friska. Det allra enklaste sättet att förbättra klimatet inomhus är att använda en luftrenare. Du kan läsa mer på Coway’s hemsida.

 Luftrenaren kan markant förbättra luftkvaliteten inomhus

En bra luftrenare skapar förutsättningar för en bättre livskvalitet genom att rena inomhusluften. Dålig luftkvalitet inomhus kan ge besvär med huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. Det kan även ge upphov till större hälsoproblem såsom allergi och astma. Luftrenaren ser till att den utomhusluft som kommer in i bostaden genom ventilation, dörrar och fönster renas. Med hjälp av filter binder luftrenaren skadliga partiklar såsom pollen, damm, bakterier och virus. Den renar även luften genom att eliminera rök och avgaser.

Luftrenare extra behjälplig för allergiker, astmatiker och stadsbor

Att installera en effektiv luftrenare är det enklaste sättet att skapa en ren och hälsosam inomhusmiljö. Alla har nytta av en luftrenare men det är speciellt välbehövlig i storstäder samt hemma hos allergiker och astmatiker. De som bor i städer är i hög grad utsatt för avgaser från trafiken och andra utsläpp från till exempel industrier. De har därför ett utökat behov av att rena inomhusluften. För de med astma och/eller allergi kommer luftrenaren väl till användning, eftersom renare luft lindrar deras besvär och gör det enklare för dem att andas.

Luftrenaren rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet

Det är tydligt att inomhusklimatet och den allmänna hälsan kan förbättras genom att använda en luftrenare. En tillförlitlig aktör som rekommenderar användningen av luftrenare är Astma- och Allergiförbundet. Deras märkning Svalan används för att vägleda konsumenter som vill välja produkter som är bra ur allergisynpunkt. Svanenmärkta produkter är fria från parfym, allergen och andra irriterande ämnen. Astma- och Allergiförbundets rekommendation av luftrenare är ett bevis på att dess positiva effekter inte är en överdrift utan verkligen stämmer. Konsumenter kan således lita på att luftrenaren är en produkt som uppnår de resultat som den påstår sig göra.

Bekämpa dålig lukt med en luftrenare

Förutom att rena inomhusluften från skadliga partiklar förbättrar luftrenaren inomhusklimatet på ett annat sätt. Den kan även eliminera olika lukter. Den vanligaste källan till dålig lukt är cigarettrök som enkelt sätter sig i möbler, väggar och annan inredning. Unken och dålig luft är ett annat problem i vissa hem som luftrenaren kan råda bot på. Tack vare en luftrenare går det att skapa en hälsosam frizon i sitt hem med fräschare inomhusluft utan vare sig skadliga partiklar eller dålig lukt.

Sätt extra fokus på luftkvaliteten i sovrummet

Det är naturligtvis av intresse att hela hemmet har en hälsosam inomhusmiljö, men om det är något rum där det är extra viktigt så är det sovrummet. Luft av dålig kvalitet försämrar nattsömnen och resulterar i sämre möjlighet till återhämtning. Eftersom just sömnen påverkar hälsan i stort kan försämrad nattsömn leda till andra allvarliga hälsoproblem. Luftrenaren är således ett enkelt sätt att investera i en förbättrad hälsa.