Categories
Uppvärmning

Luftvärmepumpens många fördelar

Den som använder ett uppvärmningssystem som går på el har med säkerhet märkt av senaste årens stigande elpriser. Att installera en luftvärmepump kommer att sänka hushållets uppvärmningskostnader och minskar dess miljöpåverkan. Nya modeller har en lång livslängd och det tar därför inte många år att få tillbaka den investering som gjorts. Luftvärmepumpen är en kompletterande […]