Categories
Luftrenare

Påverka luftkvaliteten inomhus positivt med hjälp av en luftrenare

Det finns många sätt att ta hand om sin hälsa, men alla tänker inte på hur inomhusmiljön påverkar vårt välbefinnande. Genom att förbättra luftkvaliteten i vår bostad går det att lindra besvär med till exempel andningssvårigheter, problematisk hud, återkommande huvudvärk med mera. Att installera en luftrenare i sin bostad ökar levnadsstandarden och är en investering i sin hälsa.

 Luftrenaren tar bort flera olika partiklar inomhus

Luftrenaren filtrerar den omgivande luften och tar effektivt bort allergener och ultrafina partiklar. Pollen, luftburna bakterier och damm är exempel på skadliga partiklar som fastnar i filtret och hindras från att spridas i bostaden. De flesta förstår att dessa partiklar inte är särskilt hälsosamma, men det finns andra faktorer som inte är lika självklara och som negativt påverkar luftkvaliteten inomhus. Många är inte medvetna om att föremål såsom hemelektronik, möbler och krukväxter ständigt avger potentiellt skadliga artiklar. Hos familjer med husdjur sprider sig andra typer av partiklar som utsöndras när de fäller hår.

Luftrenaren passar speciellt bra i vissa hem

Även om våra moderna hem är mycket välbyggda är de inte skyddade från utomhusmiljön. Pollen från olika växter och träd samt skadliga partiklar från fordons avgaser kommer in i bostaden via ventilationen, fönster och dörrar. Pollensäsongen kan därför vara extra besvärlig för allergiker och astmatiker, eftersom deras besvär ofta ökar under den här perioden. För människor i städer skyddar luftrenaren från föroreningar och avgaser som bland annat kommer från trafiken. Självfallet är ren luft inomhus viktigt för alla, men de som har speciellt stor nytta av att installera en luftrenare är:

  • Stadsbor

  • Familjer med husdjur

  • Allergiker

  • Astmatiker

Luftrenaren är en allergivänlig produkt för hemmet

Astma- och Allergiförbundet rekommenderar användningen av luftrenare hemma och pekar ut det som en produkt som är bra ur allergisynpunkt. Det finns flera olika modeller som är svalanmärkta, vilket innebär att de är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen. För den som är osäker på vilken modell som är bäst ur hälsosynpunkt kan det vara tryggt att veta att Astma- och Allergiförbundets råd är mycket pålitliga. Tack vare svalanmärkningen är det enkelt att välja en luftrenare som är skonsam och genererar mycket ren luft.

Faktorer att känna till innan inköp

Innan inköp finns det några olika saker att tänka på. Storleken på rummet påverkar hur kraftfull luftrenare som behövs. Desto större rum, desto större effekt bör luftrenaren ha. Om det är tänkt att luftrenaren ska flyttas mellan olika rum är det storleken på det största rummet som avgör hur kraftfull luftrenare som behövs. För effektiv rengöring av mycket stora utrymmen rekommenderas en luftrenare med dubbel uppsättning luftintag. Beroende på hur ljudkänslig man är kan det även vara av intresse att införskaffa en så tystgående luftrenare som möjligt. Det är framförallt viktigt i sovrummet för att inte störa nattsömnen.

En luftrenare för bättre livskvalitet

Tack vare luftrenaren förbättras luftkvaliteten inomhus. En renare inomhusmiljö är ett mycket enkelt sätt att investera i sin hälsa och gynnar alla i familjen. Hälsofördelar såsom minskade besvär av allergi och astma är till fördel för många och höjer livskvaliteten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *