Categories
Luftrenare

Användningen av en luftrenare förbättrar inomhusklimatet och gynnar hälsan

Många människor är inte medvetna om betydelsen av ett bra inomhusklimat. Få känner till hur luften i bostaden påverkar vårt välmående och allmänna hälsotillstånd. Huvudvärk, sömnproblem och andningsbesvär är några exempel på vanliga tecken på att inomhusluften inte är tillräckligt kvalitativ.

Olika faktorer som påverkar inomhusklimatet

Det finns många faktorer som påverkar inomhusklimatet och särskilt luftkvaliteten. Pollen, damm, hår och andra partiklar från husdjur, parfym, stearinljus och hårspray är endast ett urval av skadliga faktorer som försämrar inomhusluften. Vissa av dessa (exempelvis pollen) är yttre faktorer som inte går att påverka utan beror på naturliga skiftningar i naturen. Andra faktorer är direkta konsekvenser av ens livsstil och går således att påverka i större utsträckning med hjälp av rätt kunskap.

Inomhusmiljön påverkas av produkter vi köper

Rätt kunskap i fråga om att förbättra inomhusmiljön inkluderar en större medvetenhet kring de produkter som används i hemmet. Det enklaste sättet att göra detta på är att välja parfymfria hår- och skönhetsprodukter, rengöringsmedel och tvättmedel som rekommenderats av Astma- och allergiförbundet. Att råda bot på yttre faktorer som har en negativ inverkan på inomhusklimatet görs dock allra enklast med hjälp av en luftrenare.

Att använda en luftrenare förbättrar luften inomhus

En luftrenare renar inomhusluften och tar bort osynliga partiklar som kommer in i våra bostäder via ventilationen eller genom öppna fönster och dörrar. En luftrenare fungerar på så sätt att luften leds in genom ett filter där luften rengörs. Luftrenaren blåser sedan ut den renade luften i det utrymmet den är placerad. En luftrenare är mycket användbar och kan förutom i bostäder också användas på kontor, i butiker och offentliga lokaler. Tack vare dess hälsofrämjande egenskaper används luftrenare inom vissa vårdanstalter samt inom skola och barnomsorg.

Specifika målgrupper som gynnas av en luftrenare

Kvalitativ inomhusluft är självklart viktigt för alla, men det finns personer som har extra stor nytta av en luftrenare. Bland dessa finns astmatiker och pollenallergiker som kan få sina besvär lindrade med hjälp av frisk inomhusluft. När skadliga partiklar fastnar i luftrenarens filter får dessa personer det lättare att andas. Andra partiklar som fastnar i luftfiltret är utsläpp och avgaser. Att filtrera bort dessa partiklar är inte bara bra för astmatiker och allergiker utan är även värdefullt för personer som bor i städer. En anledning till detta är att trafiken ofta är intensiv i städerna, vilket bidrar till en sämre luftkvalitet.

Saker att tänka på innan inköp

För att hitta rätt modell är det viktigt att känna till hur stor ytan är där luftrenaren är tänkt att användas. Ju större ytan är desto kraftfullare luftrenare behövs. Om det är frågan om riktigt stora utrymmen kan en luftrenare med dubbla luftintag vara ett alternativ. Det är även bra att undersöka hur högljudd luftrenaren är när den är igång. Speciellt för användning i sovrummet är det värdefullt med en tystgående modell för att inte störa nattsömnen. Det finns bevisligen stora hälsofördelar med att införskaffa en luftrenare och det är en klok investering i sitt eget välbefinnande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *